Ombyggnation av personalutrymmen, ICA MAXI Helsingborg

Ombyggnation Ombyggnation av kontorslokaler, omklädningsrum, wc och konferensrum Renovering under pågående verksamhet är alltid en utmaning. Men tack vare trevligt och bra samarbete med ICA löpte projektet på bra.