Vi bygger åt företag

som utvecklas och växer

Ombyggnation

Ombyggnation av kontorslokaler, omklädningsrum, wc och konferensrum

Renovering under pågående verksamhet är alltid en utmaning. Men tack vare trevligt och bra samarbete med ICA löpte projektet på bra.