Vi bygger åt företag

som utvecklas och växer

Ombyggnation

Entré, korridorer och omklädningsrum, Olympiahallen, Helsingborg

Ombyggnation av omklädningslokaler med nya duschar, omklädning och samt bastu.
I projektet sätter vi även in en ny trappa i entrén samt gör en ordentlig uppfräschning av de offentliga ytorna för att göra dem mer välkomnande.

Renovering under pågående verksamhet är alltid en utmaning och vi vill tacka Olympiahallen för ett bra och trevligt samarbete.