SAMVERKAN

Samverkan

Samverkansentreprenad (ibland kallad partnering) kan användas i de fall ett projekt kräver tekniskt komplicerade lösningar. Samverkan kan dock även gälla större projekt där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer löser projektet tillsammans.


Framgångsrik samverkan förutsätter kunnande, kompetens och rak kommunikation. Det nätverk av partners och underleverantörer vi skapat kännetecknas av just detta – och därtill goda relationer och ömsesidigt förtroende.