Reservkraftstationer, Helsingborg

Reservkraftstationer Reservkraftstationer, Helsingborg Premirbygg, tillsammans med Emil Lundgren och Eitech, bygger nu sex reservkraftstationer på olika platser i Helsingborg. Beställare är Helsingborgs kommun och syftet att säkerställa pålitlig strömförsörjning för stadens äldreboenden. Alla är unikt utformade för att passa in i omgivningen.

Trädäck i olika nivåer på Gåsebäck 

Trädäck Trädäck i olika nivåer på Gåsebäck Stort trädäck för stadsmässan H22 och ett bostadsprojekt på Gåsebäck i södra Helsingborg. Däcket uppbyggt till 1,5 m över mark med trappor och ramper.