Vi bygger åt företag

som utvecklas och växer

Reservkraftstationer

Reservkraftstationer, Helsingborg

Premirbygg, tillsammans med Emil Lundgren och Eitech, bygger nu sex reservkraftstationer på olika platser i Helsingborg. Beställare är Helsingborgs kommun och syftet att säkerställa pålitlig strömförsörjning för stadens äldreboenden. Alla är unikt utformade för att passa in i omgivningen.