Vi bygger åt företag

som utvecklas och växer

Renovering

Ombyggnation Allerum Golfklubb

Entrén till klubbhuset har fått en ny trappa med glasräcke. Den gamla uteplatsen på plan 2 har tagits bort och istället har vi byggt en ny och större uteplats i två väderstreck, med gjutet betonggolv.

Klubbens golfbilar har fått nya garage i ladubyggnaden. Ladan som tidigare var gul har fått ny panel i rött som stämmer fint med det intilliggande klubbhuset. Ladan har också fått en ny trappa som fungerar som läktare mot 18:e hålets green.