Vi bygger åt företag

som utvecklas och växer

Renovering

Renovering av kontorslokal, södra Helsingborg

Renovering av kontorslokal till ny hyresgäst. Ny brandvägg, nya glaspartier och dörrar till kontor. Arbetet har utförts med pågående verksamhet i befintliga kontor.